Vincitori dei "Rakuten Kobo e-book Award 2023":
Ruben

Vincitori Dei “rakuten Kobo E-book Award 2023”:

Miglior Oneshot
🥇 Look Back di Tatsuki Fujimoto

Fumetto consigliato
🥇 Frieren – Oltre la fine del viaggio di Kanehito Yamada, Tsukasa Abe

Opera in primo piano
🥇 Yomi no Tsugai di Hiromu Arakawa

Kobo Special Award
🥇 Konya Sukiyaki Dayo di Natsuko Taniguchi